Axel Pauwaert

Beo

Deze koddige, sprekende vogel voelt zich op alle terreinen thuis. Hij leeft in groepjes. De Beo is nieuwsgierig, erg actief, rumoerig, maar soms ook schuw. Hij is aanhalig, vriendelijk en steeds snel geïnteresseerd. De Beo is een goede imitator.

0470/59.43.69
Axel Pauwaert

Functies

Welpen

welpen@scoutsknokke.be